Dans

Inhoud

Oefenavonden

We dansen iedere dinsdagavond in de turnzaal van Mater Dei Driehoek, Heislag 35, Brasschaat:

  • internationale dansen van 19u30u tot 20u30
  • continentale en Vlaamse dansen van 20u30 tot 21u30
foto1.jpg

foto van Herman Vanhove

Dansleiding internationale dansen

/img/liesje.jpg

Liesje

/img/lina.jpg

Lina

Dansleiding continentale en Vlaamse dansen

/img/jean.jpg

Jean

/img/anny.jpg

Anny

Avondliederen

Goede nacht kameraden Wazig avondduister
Goede nacht kameraden, Wazig avondduister
wij sluiten deze dag weemoed in mijn hart
De sterren onzer lage landen, Wonder wind gefluister
aan ’t blauwe firmament streelt mijn stille smart
Die zullen met hun glans Eindeloze luchten,
de somberheid verbannen vale sterrenglim
Bange vogels vluchten
Goede nacht kameraden, naar een veil’ge kim
bewaar een moedig hart
En sterrenglans in jonge dromen Over land en gouwen
Want altijd zal de zon rust een diepe vree
Door donk’re nachten heen ’t doet mijn handen vouwen
weer hoog aan d’ hemel komen als bij vrome bee
‘k hoor een koehoorn schallen
in een verre wei
Bij het avondvallen
voel ik God nabij.