Over ons

Inhoud

Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel het beoefenen en verspreiden van nationale en internationale volkskunst als opvoedende ontspanning, door het regelmatig organiseren van allerlei activiteiten die zowel het doel van de vereniging ten goede komen als de gemeenschapszin tussen de leden kunnen bevorderen en dit alles al dan niet in samenwerking met derden. De vereniging neemt geen standpunten in aangaande filosofische en/of politieke strekkingen. De vereniging beoefent de volkskunst, hoofdzakelijk volksdans, zang en musiceren. De Vlaamse volkskunst neemt daarin een centrale plaats. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

foto1.jpg

foto van Herman Vanhove

Bestuur

/img/anny.jpg

Voorzitter: Anny Delvaux

/img/liesje.jpg

Ondervoorzitter: Liesje Lambrechts

/img/jean.jpg

Secretaris: Jean Vleminx

Historiek

Volksdansgroep Mie Katoen werd opgericht in Brasschaat op 11 februari 1981 door Jan Naveau. Aanvankelijk heette de groep ‘Klaveren Aas’ genoemd naar een Duitse dans ‘Kreuz König’.

Enkele jaren later, zo ver wij kunnen terugvinden zeker sinds 1984, sloot de groep aan bij de Vlaamse Volkskunst -beweging (VVKB) en werd gezocht naar een Vlaamse naam. Sinds begin september 1988 heet de volksdans -groep Mie Katoen, naar een Brabantse dans, die zowel in België als in Nederland gekend is o.a. bij volksdansgroep Mie Katoen in Tilburg. De dans wordt uitgevoerd door 4 paren in een vierkant-opstelling en wordt volgens sommige bronnen ook ‘Boerencarré’ genoemd.

In september 1987 werd de kinderdansgroep ‘De Ringelrei’ gestart met 2 leeftijds-groepen. Er werd deelgenomen aan de VVKB-kinderzangnamiddagen en Sint-Maartenfeesten. Later werd de kindergroep ‘Dansa’ genoemd.

Met de jeugdgroep werd diverse malen deelgenomen aan het VVKB Sint-Jansweekend.

In 1990 werd een vlag gemaakt met daarop een dansfiguur uit de dans ‘Mie Katoen’ in een driehoek, omdat de groep opgericht en actief was (en nog steeds is) in de wijk driehoek. De vlag werd tijdens een misviering plechtig ingewijd door pastoor Biesemans.

De vereniging is sinds kort na de oprichting lid van de cultuurraad van Brasschaat en is inmiddels aan haar 40e werkjaar bezig. Het oudste en nog steeds actieve lid Rudi De creus werd 80 jaar in februari 2020!

In 1996 werd Mie Katoen een VZW. Diverse dansleiders en bestuursleden hebben vele jaren de volksdansgroep met veel enthousiasme draaiende gehouden. Alle bestuursleden vermelden, zou ons te ver leiden. Hierbij een overzicht van de voorzitters en dansleiding.

Voorzitters: Jan Naveau (1981-1990) - Anny Delvaux (1991-2000) – Herman Vanhove (2000 -2018) – Anny Delvaux (2018-nu)

Dansleiding Vlaamse en Continentale dansen: Jan Naveau, Gunter De Cock (†), Carl Schyvens, Herman Vanhove, Jean Vleminx, Anny Delvaux

Dansleiding Balkan en Israelische dansen: Liesje Lambrechts en Lina Wynakker

Kinderdansleiding: Anny Delvaux, Frauke Perdaens, Christine Schrans, Herman en Sieghild Vanhove-Rossaert.

foto2.jpg

foto van Herman Vanhove

Mie Katoen danste ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag mee in 2 operettes uitgevoerd door het vroegere Muziektheater van Brasschaat: ‘Het meisje van Zaventem’ van Emiel Hullebroek in de Ruiterhal in 1992 en ‘Het land van de glimlach’ van Franz Lehar in theater Hemelhoeve in 1993. Hiervoor werden dansen gecreëerd op de geleverde muziek en intensief geoefend. Bij huis Bayens werd de nodige kledij gehuurd. Het was een drukke tijd, maar wel een leuke belevenis en een mooi resultaat!

foto3.jpg

Mie Katoen heeft opgetreden op ‘De Korte nacht’ feest van burgemeester Dirk de Kort in het park van Brasschaat in september 2010-2011-2012, soms met een gastoptreden

foto4.jpg

foto van Herman Vanhove

en nam deel aan het EI van Brasschaat met een optreden of infostand.

foto5.jpg

foto van Herman Vanhove

In samenwerking met dansers van enkele andere groepen werd op Erfgoeddag 2016 een meiboomdans : de Margriet uitgevoerd aan de Golem in het park De Mick.

foto6.jpg

We organiseren zelf activiteiten zoals: een natuurwandeling, bowling, dansweekend, jaarlijks volksdansfeest en Kerstfeest.

Een aantal leden nemen deel aan de Europeade, volksdansfeesten van andere groepen, meiboomplantingen of gaan kijken naar volksdansfestivals in heel het Vlaamse land.